Covid19~de lockdown en leerlingen in het VO en MBO

In de media lees je dat jongeren ernstige gevolgen ondervinden van de lockdown. Dat de jongeren eenzaam zijn, depressief, slecht eten en mentale problemen hebben. Als schoolmaatschappelijk werker in het VO en MBO zie ik zeker vijf leerlingen per dag. Omdat de scholen maar beperkt open zijn is beeldbellen nu de nieuwe vorm waarin de gesprekken plaatsvinden. Wat ik zelf merk in deze gesprekken is dat de contacten met de leerlingen nog steeds diepzinnig zijn en alle onderwerpen die ze bezighouden ook allemaal besproken kunnen worden. Wat de leerlingen mij aangeven is dat ze het moeilijk vinden om hun klasgenoten niet te zien, dat het de leerlingen veel energie vraagt om via beeldbellen met de hele klas de lessen te (blijven) volgen. De basis voor alle leerlingen bestaan uit drie elementen: de verbinding met anderen, het zich autonoom te voelen en een bewustwording van wat hun kennis is, welke vaardigheden ze nodig hebben en wat hun eigen houding en de uitstraling is tegenover zichzelf en tegenover anderen.
Leerlingen hebben het nu niet gemakkelijk in deze lockdown, maar ik ben er van overtuigd dat leerlingen de moed en de veerkracht hebben om deze aparte tijden door te komen. Natuurlijk hebben ze hulp en zeer zeker ook aandacht nodig van de vrienden en de volwassenen om hen heen. Belangrijk is een goed contact en een zichtbaar zijn door de ouders, de leerkrachten en ook door de schoolmaatschappelijk werkers. Het is belangrijk om de leerlingen te ondersteunen in dit proces. Jongeren zijn veerkrachtig en komen er uiteindelijk wel. Leerlingen leren in deze periode omgaan met teleurstellingen en tegenslagen. Komen weerstanden tegen en leren om hier creatief mee om te gaan. Tonen nieuwe initiatieven omdat het best wel moeilijk is dat ze beperkt worden in hun doen en laten. Voor leerlingen is het belangrijk dat ze kunnen omgaan met leeftijdsgenoten en dat ze uitgedaagd worden in hun intellectuele ontwikkeling. Leerlingen geven mij aan dat ze veel gebruik maken van de sociale media om contacten te blijven onderhouden met hun vrienden en klasgenoten.